PROSJEKTER

PROSJEKT 1 - PRODUKSJONS-FORBEDRING 
PROSJEKT 2 - FORBEDRING INNEN SALG
PROJEKT 3 - FORBEDRING AV EIERSTYRING 
PROJEKT 4 - FORBEDRINGING AV SAMLET EFFEKTIVITET OG RESSURSBRUK

Utforming av styrende dokumenter (styringsplattform og strategi) som basis for systematisk forbedring og utvikling av eierstyring og gruppeledelse (flere selskaper i et konsern av entreprenørbedrifter). 

Oppstart av lederteamrettet, strategisk forbedringsarbeid med 3-årig tidshorisont.

  

Kunde- eller brukerretting og prosessforbedring i statlig finansieringsvirksomhet. Oppnådde store besparelser, og ble kåret til årets omstillingsvirksomhet i det offentlige.

har siden klart overgangen fra prosjektrettet omstilling til kontinuerlig forbedring.   

Definering av salgsprosessen i en oljeservicebedrift, utforming og iverksetting av måling og rapportering av aktivitetsnivå, utførelse og måloppnåelse, og planlegging og gjennomføring at et systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid i salgsfunksjonen. 

Systematisk oppfølging gjennom daglig leder/ledergruppe.

Definering av produksjonsprosessene i en håndverksbedrift, få på plass måling av effektivitet, produktivitet og kvalitet, og innføring av Lean som metode for kontinuerlig forbedring.

Systematisk oppfølging gjennom styret/arbeidende styreformann.