KUNDER

Konseptet styring mot framtiden er utviklet gjennom 2017. I 2017 har vi valgt å søke etter pilotkunder, og det har vi fått på plass. Sammen med disse perfeksjonerer vi opplegget.

Våre erfarne rådgivere har imidlertid, opp gjennom årene,  gjennomført en rekke prosjekter og oppdrag - alene og sammen, men ikke akkurat i tråd med styring mot framtiden som samlekonsept.

Når vi nå sammen har formet dette konseptet, er det med en overbevisning om at det er akkurat dette markedet og våre kunder trenger. Vi ser nemlig at enkeltstående løsninger har begrenset effekt, og at dette helhetlige opplegget gir akkumulerende effekt at ellers enkeltstående tiltak.

Tidligere effekter som forsterker hverandre (akkumulering):

1. valg av fokusområde (samler krefter)

2. strukturering av prosess (rydder fagfeltet)

3. definerer output av hver delprosess (tydelig suksesskriterier osv. - fram til 12)

Vil du vite mer, eller ha referanse fra en eller flere av våre pilotkunder? Ta kontakt!