OM KONSEPTET

"Endringer er en trussel for de som oppdager dem sent og en mulighet for de som oppdager dem tidlig"

Fase 1: Struktur og organisering

Velger prosess og rydder denne - definerer output av hver delprosess.

Fase 1: Struktur og organisering

Velge fokusområde (prosess), klargjøre prosessflyt, inndele prosessen i enkeltprosesser og definere output (suksesskriterier) for hver enkeltprosess.

Fase 1: Struktur og organisering

Velge fokusområde (prosess), klargjøre prosessflyt, inndele prosessen i enkeltprosesser og definere output (suksesskriterier) for hver enkeltprosess.

Fase 2: Måling og rapportering

Spesifiserer suksesskriteriene, og får på plass en automatisert måling. 

Fase 3: Kontinuerlig forbedring

Får i gang er kontinuerlig, prestasjonsrettet forbedring og utvikling.

Konseptet  er et tredelt opplegg for å legge til rette  for framtidsrettet styring og ledelse 

 

- en konsentrert «hjelp-til-selvhjelpspakke»

 

- får i gang en kontinuerlig prestasjons- og resultatutvikling

- hver fase og hvert trinn gir en akkumulerende resultateffekt

- helhetlig og tverrfaglig  - bearbeider alle prestasjonselementene i en helhet

Hver av fasene  i opplegget er delt inn i trinn. Disse er redegjort for nedenfor