LØSNING

Styring mot framtiden er målrettet konsept for varig suksess;

kontinuerlig prestasjonforbedring der virksomheten trenger det  mest. Til  minst mulig ressursinnsats, og med størst mulig avkastning for investert tid og kostnad!

PROSJEKTER

Konseptet passer liker godt i offentlig som privat virksomhet, og er et svar på utfordringene knyttet til digitalisering, automatisering, kulturutvikling og nye organiseringsformer og forretningsmodeller. 

Konseptet passer for eiere, styrer og ledere som virkelig vil noe mer for seg og virksomheten, som satser på en resultat- og prestasjonsrettet bedriftskultur, og som vil oppnå dette på en forsvarlig måte. En tilnærming i tråd med spillereglene i arbeidslivet.

KUNDER

VI GJØR PROSESSER OM TIL PRESTASJONSOMRÅDER

De som står bak og har utviklet konseptet styring for framtiden er en gruppe ledende spesialister innen strategi, organisasjon, digitalisert rapportering og kontinuerlig prosessforbedring.

Konseptet svarer på behovet for tverrfaglig spisskompetanse satt sammen i en enkel, billig og helhetlig løsning.  Gruppen tilbyr bistand at typen "hjelp-til-selvhjelp", og gjør dette ved bruk av gjennomarbeidet metodikk, og gode maler og verktøy (deriblant automatisert, prestasjonsrettet måling og rapportering).

OM OSS

Kontakt oss

Victor Jensen, 90 60 45 11, victor.jensen@adinet.no

 

Gunnar Haugen, 97 97 42 82,

gunnar.haugen@bipartner.no

 

Frode Træen, 92 48 30 90

Trond Wincentsen, 92 48 57 36

Supert! Melding mottatt.

 
LØFT FRAM GULLET I GRÅSTEINEN - GARANTERT RESULTATUTVIKLING